payeganshop : کنش‌های کرونایی ؛ مدرنسازی واکنشی

در payeganshop مطلب کنش‌های کرونایی ؛ مدرنسازی واکنشی مشاهده می کنید

با شیوع کروناویروس در جهان، بسیاری از فعالیت‌های روزانه، حتی در شهرهایی که موارد تأییدشده بیماری را نداشتند نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و قرنطینه شهرهای بزرگ و مواردی از حصر در خانه حتی برای افراد مواجهه‌نیافته، به‌وقوع پیوسته است. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت payeganshop