payeganshop : ‌«اعتمادسازی» و «تسهیل‌گری» رکن اساسی مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی

در payeganshop مطلب ‌«اعتمادسازی» و «تسهیل‌گری» رکن اساسی مدل مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی مشاهده می کنید
در پژوهش‌های متعددی بر این نکته تاکید شده که «اعتماد» یکی از عناصر مهم سرمایۀ اجتماعی و رکنی جدایی‌ناپذیر از مجموعه ثروت یک ملت است. بر همین اساس؛ در امر مشارکت، وجود «اعتماد» یکی از مهمترین پایه‌هایی است که سایر ارزش‌ها بر آن استوار شده و می‌ایستد.
ممنون بابت بازدید از سایت payeganshop